Kasutustingimused


Käesolevad tingimused sätestavad SMI Group OÜ, registrikood 12517949, aadress Viru väljak 2, Tallinna linn, Harju maakond, 10111 (edaspidi „Aufort“) ja kliendi (edaspidi „K“) vahelisi üldiseid õigusi ja kohustusi.


1. Üldised tingimused

1.1 Käesolevaga kinnitab „K“, et ta on läbi lugenud, aru saanud ja nõustunud antud tingimuste sisuga.

1.2 Käesolevaga kinnitavad osapooled, olles teadlikud, et „Aufort“ ei saa anda mingisuguseid garantiisid tulu või kasumi teenimiseks ostes „Aufort“ poolt pakutavaid tooteid või teenuseid.

 

2. Põhilised „K“ õigused ja kohustused

2.1 „K“-l on õigus osta „Aufort“ poolt pakutavaid tooteid ja teenuseid vastavalt „Aufort“ poolt määratud hindade ja tingimustega, mis on äranäidatud „Aufort“ veebilehel www.aufort.ee.

2.2 „K“ nõustub, et „Aufort“-le edastatud andmed (nimi, isikukood, aadress ja muu isiklik informatsioon) on korrektsed.

2.3 „K“ on kohustatud „Aufort“-d koheselt informeerima kõikidest „K“ puudutavate andmete muutumisest.

2.4 „K“ nõustub, et „Aufort“ võib kasutada tema poolt antud kontaktandmeid turundus- ning administratiivsetel eesmärkidel.

 

3. Põhilised „Aufort“ õigused ja kohustused

3.1 „Aufort“ kohustub pakutavate toodete ja teenuste reklaamimisel ning tarnimisel esitama õiget informatsiooni.

3.2 „Aufort“ kohustub mitte avalikustama „K“ personaalseid andmeid või muud informatsiooni kolmandatele osapooltele (v.a. seadusega ettenähtud juhtudel).

 

4. Hinnad ja maksed

4.1 „K“ kohustub tellitud toodete ja teenuste eest tasuma „Aufort“ veebilehel äranäidatud hinda.

4.2 Makse tellimuse eest tuleb sooritada koheselt pärast tellimuse kinnitamist.

4.3 Kui „K“ ei soorita makset vastavalt punktile 4.2, on „Aufort“-l õigus nõuda „K“-lt viivist iga viivitatud päeva eest 0,5% toote hinnast.

4.4 „Aufort“ jätab endale vajadusel õiguse tühistada tellimus või muuta hindu.

4.5  „Aufort“ poolt müüdavatele väärismetalltoodetele ei kehti 14-päevane ostust taganemise õigus vastavalt võlaõigusseaduse (VÕS) § 53 lg 4 punktile 1¹, milles sätestatakse, et 14-päevast taganemisõigust ei kohaldata lepingutele, mis on sõlmitud finantsteenuse osutamiseks, mille hind muutub rahaturul taganemistähtaja jooksul pakkujast olenemata, sealhulgas lepingutele, mille esemeks on teenused, mis on seotud välisvaluutaga või väärtpaberituru seaduse §-s 2 nimetatud väärtpaberitega.

 

5. Transport ja vastutus

5.1 Kõik „Aufort“ poolt väljasaadetavad tellimused on kindlustatud. Saadetiste kindlustamine on lahutamatu osa transpordi teenusest. Kindlustusmakse tariif on 0,5% kauba väärtusest, mis kuvatakse ostukorvis eraldi real.

5.2 Kui kaup saab transpordi käigus kahjustada või läheb kaduma, jätab „Aufort“ endale õiguse otsustada, kas saata tooted uuesti või tagastada kliendile ostusumma. Kõik saadetised on kindlustatud hetkeni, mil klient saab tellimuse kätte.

5.3 Pretensioonide korral palume koheselt (tellimuse kättesaamise päeval) pöörduda „Aufort“ klienditeeninduse poole info@aufort.ee. Hilisemaid pretensioone ei rahuldata.

5.4 Ise järgitulemisel palume tellimusele järgi tulla teavitamise hetkest 5 tööpäeva jooksul. Alates 6. tööpäevast rakendub hoiustamise tasu 0,1% päevas kauba väärtusest või min 1€ päevas.