Riskihoiatus

 

Riskihoiatuse eesmärk on juhtida tähelepanu investeerimisega kaasnevatele võimalikele riskidele. Alustaval investoril soovitame küsida nõu investeerimisnõustajalt või asjatundlikult spetsialistilt. 

Investeerimisega seotud riske on soovituslik maandada investeerides vaid osa oma vabadest vahenditest ning tasakaalustades seda ohutumate ja likviidsemate investeeringutega.

Likviidsus tähendab seda, kui hõlpsalt on võimalik ettevõtte osasid pärast ostmist maha müüa. Alustava või aktiivses kasvujärgus oleva ettevõtte osasid ei pruugi olla lihtne müüa. Lisaks ei ole teada, kas ja millal noteeritakse ettevõtte osad mõnel reguleeritud turul (esmas- või järelturul), nagu näiteks Funderbeam'is või Tallinna Börsil. Noteerimata osaühingusse investeerimisega (ehk kapitaliinvesteeringuga) ei ole võimalik teenida investeeringult regulaarset tulu (dividende).

Dividendid on maksed, mida ettevõte teeb oma osanikele ettevõtte kasumi jaotamisel. Ettevõtetel ei ole kohustust maksta oma osanikele dividende, kuna see otsustatakse osanike koosolekul ja selliste otsuste vastuvõtmiseks on nõutav osanike häälteenamus. Idufirmad või noored ettevõtted maksavad harva algusaastatel oma investoritele dividende, kuna suurem osa kapitalist reinvesteeritakse laienemisesse.

Kampaania raames avaldatud materjalid ei pruugi olla kõikehõlmavad ning need ei pruugi kajastada kõiki ettevõtte tegevusega seotud riske. Soovi korral on võimalik tutvuda ka veel põhjalikumalt ettevõtte dokumentidega enne investeeringu tegemist.

Suur osa idufirmadest või väikeettevõtetest ei ole edukad või ei arene nii nagu kavandatud ja seetõttu võib nendesse ettevõtetesse investeerimisega kaasneda märkimisväärseid riske. Tuleb arvestada võimalusega kaotada osa või äärmisel juhul sootuks kogu investeering.